Crystal Serum Light

Aplikacja powłoki Crystal Coat

Platinum – Wheel Seal

Aplikacja powłoki na felgi

Platinum – Interior Protection

Zabezpieczenie skór

Platinum – Rain Repellent

Aplikacja powłoki na szyby

Platinum – Finishing Touches

Przygotowanie samochodu do wydania